ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom 607 136 966 biuro@komato.pl

Jak długo można użytkować kontener biurowy?

Jak długo można użytkować kontener biurowy?

13 marca 2024

Zastosowanie kontenerów biurowych staje się coraz popularniejsze. Za ich pomocą można zorganizować przestrzeń biurową, szatnię, przechowalnię, budynek gospodarczy, a także rozmaite inne miejsca. Zaletą zastosowania kontenerów biurowych jest możliwość ich swobodnego przemieszczania, wykorzystania w różnych lokalizacjach oraz szybkiego montażu i demontażu. W tym artykule przybliżamy tematykę kontenerów od strony praktycznej i prawnej – podpowiadamy jak wygląda spodziewany czas ich użytkowania oraz jak należy planować eksploatację kontenera zgodnie z przepisami i normami.

Kontenery biurowe – popularne instalacje tymczasowe

W wielu przypadkach kontenery biurowe mogą zastąpić wykorzystywane do tej pory przestrzenie w budynkach oraz stanowić skuteczne zaplecze dla pracowników terenowych. Najważniejszą cechą odróżniającą kontenery jest brak stałego powiązania z podłożem i miejscem montażu, a tym samym możliwość przenoszenia pomiędzy różnymi lokalizacjami. Choć pełnią one funkcje typowe dla budynków, to jednak nie spełniają ich wszystkich cech definicyjnych.

Zgodnie z przepisami, kontener biurowy podpada pod kategorię obiektów budowlanych tymczasowych, które omawia Prawo Budowlane, art. 3. pkt 5. Według niego, kontenery to przede wszystkim: (1) obiekty przeznaczone do użytkowania krócej niż spodziewany czas ich istnienia, (2) obiekty przeznaczone do rozbiórki i przenoszenia w inne miejsce, (3) obiekty niezwiązane na trwale z gruntem.

Pozwolenie na budowę a czas istnienia kontenerów biurowych

Wykorzystanie kontenera biurowego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, o ile tylko zostanie on przeniesiony lub rozebrany przed upływem 180 dni. W innym wypadku konieczne będzie zgłoszenie faktu wykorzystania kontenera do odpowiedniego urzędu – Starostwa Powiatowego bądź Urzędu Miasta – czyli uzyskanie stosowanego pozwolenia na przeprowadzenie budowy.

Odmienne regulacje dotyczą kontenerów wykorzystywanych na placach budowy. Art. 29 pkt 24 Prawa Budowlanego ustala, że pozwolenie na budowę nie jest w ich przypadku wymagane, nawet jeśli będą istnieć dłużej niż 180 dni. Dotyczy to także kontenerów wykorzystywanych przy pracach i badaniach geodezyjnych, geologicznych, konstrukcyjnych oraz innych.

Oznacza to, że kontenery biurowe dla celów realizacji inwestycji budowlanych nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, jednak muszą być konieczne ulokowane na terenie placu budowy oraz wykorzystywane dla jego potrzeb.

Kontenery biurowe – wytrzymałość i żywotność

Zdecydowana większość konstrukcji zaliczanych do kategorii kontenerów biurowych nadaje się do wykorzystania przez długi okres czasu, często wielu lat. Ich spodziewana żywotność zależy od rozmaitych czynników, które warto mieć na uwadze jeśli planujemy zakup kontenera do użytku długoterminowego. Istotną sprawą jest rodzaj zastosowanych w konstrukcji materiałów, grubość blach w ścianach, obecność warstw ochronnych i antykorozyjnych, obecność systemów odprowadzających wodę z dachu.

Największym zagrożeniem w konstrukcji kontenerów jest postępująca korozja, którą w toku użytkowania warto usuwać w ramach prac serwisowo-naprawczych. Odpowiednio użytkowany i regularnie konserwowany kontener może funkcjonować przez nawet 10-15 lat.