ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom 607 136 966 biuro@komato.pl

Wykonawstwo

Oferta

Pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych

Bazując na bogatym doświadczeniu oraz wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy:

 • Wykonawstwo i montaż nowych instalacji elektrycznych,
 • Montaż nowych instalacji IT oraz alarmowych,
 • Remonty, konserwacje, wymianę instalacji,
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych:
  – Pomiary skuteczności zerowania, ochrony przeciwporażeniowej,
  – Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
  – Gotowość instalacji elektrycznych,
  – Pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych i III-fazowych,
  – Pomiary uziemienia – instalacji odgromowej,
  – Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia.

Swoje usługi oferujemy klientom z całej Polski. Zapewniamy atrakcyjne ceny, wysoką jakość usług, kompetentną i miłą obsługę oraz terminowość. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę elektryków posiadających niezbędne uprawnienia zawodowe oraz kompetencje. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Ofertę kierujemy głównie do:

 • Zarządców nieruchomości i różnych obiektów,
 • Właścicieli nieruchomości i różnych obiektów,
 • Firm i odbiorców prywatnych,
 • Wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • Zakładów produkcyjnych,
 • Hoteli.