ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom 607 136 966 biuro@komato.pl

Czy kontener biurowy wymaga pozwolenia na budowę?

Czy kontener biurowy wymaga pozwolenia na budowę?

13 marca 2024

Kontenery biurowe wybierają przedsiębiorcy różnych branż pragnący za ich pomocą zaaranżować przestrzenie dopasowane do realizacji bieżących zadań. Zakres zastosowania kontenerów biurowych jest potencjalnie nieograniczony i obejmuje zarówno place budowy, wydarzenia plenerowe, stanowiska badawcze, punkty handlowe, jak również rozmaite inne sytuacje. W tym artykule skupiamy się na kwestiach prawnych dotyczących uzyskiwania pozwolenia na budowę, które nie zawsze jest wymagane w przypadku kontenerów biurowych.

Kontenery biurowe – podstawa prawna

By udzielić odpowiedzi na pytanie o pozwolenie na budowę kontenerów biurowych warto rozpocząć od zasadniczej kwestii – czyli podstawy prawnej. Najważniejszy jest pod tym względem artykuł 3 pkt. 5 w ustawie Prawa Budowlanego. Określa ona czym jest budynek tymczasowy oraz jakie kryteria określają jego definicję. Zgodnie z tym, budynek tymczasowym jest użytkowany prze okres krótszy niż jego spodziewana trwałość, a zarazem nie jest trwale powiązany z podłożem, na którym spoczywa. Kryteria te spełniają kontenery biurowe, jednak sprawa nie jest aż tak prosta.

Należy bowiem wskazać, że artykuł 29 ust. 1. pkt 12 tej samej ustawy określa, że uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest konieczne, jeśli kontener biurowy zostanie przeniesiony lub rozebrany przed okresem 180 dni, licząc od momentu rozpoczęcia prac budowlanych (zgodnie ze zgłoszoną w urzędzie datą).

Kolejnym ważnym kontekstem jest fakt, że z konieczności uzyskania pozwolenia zwolnione są te kontenery, które będą pełnić funkcję wyłącznie gospodarczą – w przechowywaniu sprzętów i materiałów budowlanych. Tego typu zaplecza budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę niezależnie od czasu ich użytkowania.

Kontener biurowy bez pozwolenia – spodziewane konsekwencje

Inwestorzy, którzy zaniedbają problem uzyskania pozwolenia na postawienie kontenera, są narażeni na związane z tym konsekwencje. Przede wszystkim, kontener może zostać uznany za samowolę budowlaną, a jego właściciel obciążony opłatami legalizacyjnymi, których wysokość zależy od rozmaitych czynników, w tym także od wyboru procedury przeprowadzenia legalizacji. Ponadto może zostać przyznany nakaz rozbiórki kontenera.

Na osobę odpowiedzialną za samowolę spadają także kary finansowe, zgodnie z art. 24 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Wysokość grzywny może się różnić w zależności od rangi samowoli, a ponieważ jest ona klasyfikowana nie jako wykroczenie, ale przestępstwo, to górna granica może wynosić nawet 50 tys. zł. Ponadto w najcięższych przypadkach osoba odpowiedzialna za samowolę może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w formie ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności.

Pozwolenie na budowę kontenera – wymagane, czy nie?

Jak widzimy, odpowiedź na pytanie o pozwolenie na budowę nie będzie jednoznaczna. Jeśli bowiem kontener biurowy instalujemy z zamiarem jego zdemontowania w okresie krótszym niż 180 dni, wówczas pozwolenie nie jest obowiązkowe. Jeśli będzie to okres dłuższy – pozwolenie jest wymagane.

Jeśli natomiast kontener będzie służył nie do realizacji prac biurowych, ale do przechowywania sprzętów i materiałów, wówczas uzyskanie zgody nie jest konieczne, nawet po przekroczeniu okresu 180 dni.