ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom 607 136 966 biuro@komato.pl

Montaż kontenerów w Katowicach

Montaż kontenerów w Katowicach

24 marca 2023

Wykonaliśmy montaż niewielkiego zaplecza kontenerów socjalno-biurowych w Katowicach.

Wraz z kontenerami zmontowany został ciąg komunikacyjny – schodnia wraz z podestami, oraz posadowiony zbiornik na fekalia.