ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom 607 136 966 biuro@komato.pl

Czy na budowę kontenerów potrzebne jest pozwolenie?

montaż kontenerów

Czy na budowę kontenerów potrzebne jest pozwolenie?

3 listopada 2022

Kontenery znajdują zastosowanie w licznych aplikacjach. Wykorzystuje się je do budowy zaplecza socjalno-sanitarnego na placach budowy, jak również w miejscach rekreacji na świeżym powietrzu. Coraz częściej miejsce pojedynczych kontenerów zajmują bardziej złożone obiekty, które powstają z połączenia kilku standardowych kontenerów. To rodzi pytanie, czy na budowę kontenera potrzebne jest pozwolenie?

Zacznijmy od zdefiniowania pojęcia obiektu kontenerowego. Obiekt kontenerowy pełni funkcję budynku, jednocześnie pozostając instalacją tymczasową lub mobilną. Według obowiązujących przepisów obiekt kontenerowy zaliczany jest do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych. Co to oznacza? O tymczasowych obiektach budowlanych mówimy wówczas, gdy dany obiekt jest przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym niż okres jego trwałości technicznej.

Kontenery bez pozwolenia na budowę

Montaż kontenerów zaliczanych do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych nie wymaga zezwolenia na budowę, o ile obiekt planujemy użytkować przez czas nie dłuższy niż 180 dni. Art. 29 pkt. 12 Prawa budowlanego mówi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu obiektu.

Jeśli planowane użytkowanie kontenera spełnia warunki określone w art. 29 pkt. 12 Prawa budowlanego chęć montażu kontenera wystarczy zgłosić do odpowiedniego organu. Będzie to albo Starostwo Powiatowe albo Urząd Miasta. Montaż możemy rozpocząć po upływie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia, pod warunkiem, że w tym czasie nie otrzymaliśmy sprzeciwu ze strony organu, do którego złożyliśmy wniosek.

Kiedy jeszcze pozwolenie na budowę nie jest wymagane?

Jednym z przypadków, w których montaż kontenerów może zostać zrealizowany bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę jest budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych położonych na terenie budowy. Oznacza to, że inwestor wykonujący wszystkie prace w oparciu o pozwolenie na budowę dla inwestycji głównej nie musi starać się dodatkowo o uzyskanie pozwolenia na budowę konkretnego zaplecza budowy,  nawet jeśli będzie ono użytkowane w okresie dłuższym niż 180 dni.

W sytuacji, w której chcemy potraktować kontener jako alternatywę dla tradycyjnego budynku, i w związku z tym korzystać z niego przez okres dłuższy niż wskazany w ustawie, będziemy zmuszeni do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Wyjątek w tym miejscu stanowią kontenery pełniące funkcję budynków gospodarczych do 35m2.